Вие сте тук

Покана за предложения в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
вторник, 20 Септември, 2016 - 10:38
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 септември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Работната програма за предоставяне на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2016 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Очакват се предложения по следната покана: CEF-TC-2016-4По-безопасен интернет

Общият индикативен бюджет, който е на разположение за избраните предложения е 1,1 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 18 октомври 2016 г.

Документацията във връзка с поканата е публикувана на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals