Вие сте тук

Европейския фискален съвет

Покана за изразяване на интерес за подбора на член на Европейския фискален съвет

сряда, 15 Януари, 2020 - 12:21

В Официалния вестник на ЕС от 15 януари е публикувана покана за изразяване на интерес за подбора на член на Европейския фискален съвет.

Фискалният съвет се състои от председател и четирима членове. Неговата мисия е да допринася, в качеството си на консултативен орган, за упражняването на функциите на Комисията във връзка с многостранното фискално наблюдение на еврозоната.

На Фискалния съвет е възложено да изпълнява следните задачи:

Покана за изразяване на интерес за подбора на членовете на Европейския фискален съвет

четвъртък, 21 Април, 2016 - 11:46

В Официалния вестник на ЕС от 21 април е публикувана покана за изразяване на интерес за подбора на членовете на Европейския фискален съвет.

В съответствие с препоръките на доклада на петимата председатели, озаглавен „Завършване на Европейския икономически и паричен съюз“, на 21 октомври 2015 г. Комисията реши да създаде независим Европейски фискален съвет („Фискалният съвет“).

Задачите на Фискалния съвет са следните:

Subscribe to Европейския фискален съвет