Вие сте тук

Комисия

Покана за изразяване на интерес във връзка с подбор на външни членове на Комитета за контрол на одитите

Европейската комисия
вторник, 2 Юни, 2020 - 10:40

В Официалния вестник на ЕС от 2 юни е публикувана покана за изразяване на интерес във връзка с подбор на външни членове на Комитета за контрол на одитите (ККО).

Комисията на заинтересованите страни по обществените поръчки търси експерти

четвъртък, 2 Април, 2015 - 09:59

В Официалния вестник на ЕС от 2 април е публикувана покана за представяне на кандидатури за подбор на експерти на експертната група към Комисията на заинтересованите страни по обществените поръчки.

Комисията създаде експертна група на заинтересованите страни по обществените поръчки. Групата има за задача да предоставя на Комисията висококачествена правна, икономическа, техническа и/или практическа информация и експертни знания. По този начин я подпомага при формулирането на политиката на ЕС в областта на обществените поръчки.

Subscribe to Комисия